ACTEURSDIENSTEN

Acteurs zijn niet meer weg te denken uit opleidingen. Ervarend leren in een zogenaamde ‘laboratoriumsituatie’ wordt breed gewaardeerd.  Trainingsacteren is een volwaardig vak. Het nabootsen van interactie tussen personen in een professionele situatie begon als ‘rollenspel’:  cursisten speelden samen een situatie na, later namen trainers de rol van de klant, de medewerker of de collega op zich en tegenwoordig worden hiervoor acteurs ingezet. Wij spreken liever van een praktijksimulatie dan van een rollenspel. Acteurs creëren  een realistische situatie, omdat hun spel ‘net echt’ is. Bovendien richten zij in het gedrag dat zij aanbieden de focus op zo`n manier dat de cursist, zonder ruis, kan oefenen met zijn persoonlijke, specifieke leerdoelen. Dit alles zonder dat de situatie aan geloofwaardigheid inboet. De cursist kan experimenteren met nieuw gedrag en merkt direct het effect van zijn interventies. 

UNIEKE ERVARING

In onze visie is de feedback die de acteur geeft naar aanleiding van een oefening, het meest waardevolle aspect van zijn vak. Een goede trainingsacteur is getraind om objectief, met een minimum aan interpretatie, bijna filmisch, specifieke gedrag van de cursist te beschrijven. Daarbij kan hij verklaren op welke manier dat specifieke gedrag niet of juist wel heeft bijgedragen aan het bereiken van het oefendoel van de cursist. Zulke krachtige en persoonlijke feedback krijgen wij in de dagelijkse werkelijkheid zelden of nooit. Domweg omdat maar weinig mensen in staat zijn om waargenomen gedrag om te zetten in een adequate beschrijving. Daarmee is de feedback die onze acteurs geven in trainingen een unieke ervaring.

MEER DAN ALLEEN PRAKTIJKSIMULATIES

Acteurs worden breder ingezet om de effectiviteit in organisaties te versterken. Vele doelen  kunnen bereikt worden met een scala aan ‘live’ interventies. Te denken valt aan Regietheater, Forumtheater, demonstraties, mysterie customers, acts, enzovoort enzovoort. Of u wilt werken aan bewustwording van hospitality of een cultuurverandering wilt bewerkstelligen; ga met ons in gesprek over een passende werkvorm met acteurs.

WORKSHOPS VOOR TRAININGSACTEURS

Trainingsacteren is meer dan een rol geloofwaardig neer kunnen zetten. Trainingsacteurs zijn leveranciers van gedrag. Zij geven hun spel vorm rond de theoretische communicatie modellen waarop de betreffende training is gebaseerd en stemmen af op de werkpraktijk van deelnemers en het specifieke niveau van cursisten. Zij begrijpen hoe leren bij volwassenen werkt. Ze zijn in staat om hun interventies, zowel gedurende een oefening als bij het geven van feedback, aan te laten sluiten bij wat de cursist op dat moment aankan en nodig heeft. Daarnaast is de samenwerking met de trainer een belangrijk punt van aandacht in onze workshops.

OMGAAN MET TRAININGSACTEURS VOOR TRAINERS

Ook voor trainers, opleiders en coaches die graag optimaal gebruik maken van het ‘leermiddel` trainingsacteur, bieden wij workshops. De verschillende mogelijkheden en alle aspecten van de samenwerking tussen trainer en acteur worden in praktijk gebracht en uitgeprobeerd.

Bestel hier ons boek: omgaan met trainingsacteurs