Agaragar Hans Fischer

In de dertig jaar dat Hans Fischer actief is in het veld van persoonlijke ontwikkeling en communicatietrainingen ontwikkelde hij een methodiek en stijl van werken, waar ruimte voor persoonlijke groei en het ontwikkelen van authenticiteit centraal staan. Betrokkenheid en enthousiasme zijn sleutelbegrippen. En of het nu gaat om competentieontwikkeling, het kalmeren van een boze klant of het verbeteren van de sfeer en samenwerking binnen een team; Hans en zijn collega`s helpen mensen om gedrag en houding zo vorm te geven, dat ze met een goed gevoel kunnen presteren binnen de context van hun taak, de werkomgeving en hun collega`s. Als u, net als wij, gelooft dat het goed is voor de organisatie wanneer medewerkers goed in hun vel zitten, kunt u op ons rekenen voor een toegewijde ondersteuning.

Korte Lontjes Webinar

Mensen met korte lontjes zijn voor veel professionals een lastig fenomeen. Lastig gedrag en agressie komen steeds meer voor. Steeds vaker verliezen mensen hun geduld en stellen zich eisend, dwingend of dreigend op. In veel gevallen is het goed mogelijk zulk gedrag te de-escaleren. Dat vraagt heel wat van de professional, maar iedereen kan zulke vaardigheden leren. Onze Webinars voorzien medewerkers van praktische tools en tips om weerbaar te zijn en te blijven en om situaties effectief tegemoet te treden.

LIFO

De LIFO methode stimuleert persoonlijk leiderschap en autonomie. LIFO ontwikkelstrategiën  verdiepen zelfkennis en vergroten zelfvertrouwen. Het model versterkt een mindset die gericht is op het begrijpen van anderen en nodigt uit tot samenwerking gebaseerd op synergie.

Teamcoaching met systemisch perspectief

Zoals een coach zijn coachee helpt om onbewuste processen bewust te maken, helpt de teamcoach het team om onbewuste patronen en ongeschreven regels expliciet te maken. Zoals de coach de coachee helpt om zelf de oplossingen te vinden, helpt de teamcoach het team om zelf nieuwe, maar dan wel effectieve,  patronen te ontwikkelen. De teamcoach helpt het team groeien naar zelfstandigheid.

Agressietraining

Omgaan met agressie doen de meeste mensen niet voor hun plezier. Gelukkig lukt het ons om een training in het omgaan met agressie wél plezierig te laten verlopen. Met veel succes trainden wij vele organisaties in het publieke domein, evenals in de zorg, de horeca, retail, en de reis- en toerisme branche. Ga met ons in zee!

Trainingsacteurs

De ‘vluchtsimulator’ is wel zo`n beetje het bekendste voorbeeld van een instrument waarmee je ‘real life’ kunt oefenen, zonder dat een verkeerde inschatting van de situatie of een onverstandige beslissing tot escalatie van een situatie leidt. Het besturen van een vliegtuig luistert uiteraard nauw, maar is bij lange na niet zo complex als interactie tussen personen. De meest krachtige en leerzame ‘interactiesimulator’ is uiteraard nog altijd de trainingsacteur.

Telefoon: +31 (0)6 2466 1282

Email: hans@agaragar.nl